Jak wybrać dobry noktowizor?


Często spotykamy się z pytaniami: w czym urządzenia Lynx Optics są lepsze od konkurencyjnych produktów na rynku? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, tak jak złożona jest budowa noktowizora. Urządzenia Lynx Optics to noktowizory analogowe, a więc są połączeniem zaawansowanej optyki oraz skomplikowanych procesów elektro-chemicznych. Przyjrzyjmy się najpierw budowie noktowizora na przykładzie lunety:

Każdy noktowizor analogowy możemy podzielić na dwie części: pierwsza z nich to układ optyczny zawierający zespół szklanych soczewek, które ułożone są w grupach, podobnie jak w obiektywach fotograficznych, czy lornetkach. W dużym uproszczeniu soczewki te, w tym obiektyw mają za zadanie utworzenie jak najbardziej ostrego i szczegółowego obrazu oraz wyeliminowanie wad optycznych, takich jak abberacja, dystorsja, winietowanie i inne. Aby było to możliwe, soczewki muszą być wykonane z odpowiedniego materiału, mieć odpowiedni kształt krzywizn, średnicę oraz być ułożone w określonych odległościach. Soczewki zastosowane w noktowizorach Lynx Optics są w pełni szklane; produkowane są na Białorusi, a więc w kraju który od dziesięcioleci słynie z produkcji doskonałych urządzeń optycznych. Daje nam to gwarancję, że obraz (światło), który dalej trafia na przetwornik (EOM) jest pozbawiony wad oraz jest ostry i szczegółowy.

Druga część noktowizora to najważniejsze jego podzespoły, wśród których znajduje się przetwornik, czyli specjalna płytka zbudowana z mikrokanalików. Pod wpływem procesów elektro-chemicznych zwielokrotniają one ilość światła, które w dalszej kolejności kierowane jest na luminofor (green – zielony lub onyx – biały), a jego zadaniem jest zamiana światła na widzialne dla naszego oka obrazy.

Jakość przetwornika w największej mierze wpływa na jakość widzianego w okularze obrazu. To przetworniki, a bardziej ich parametry decydują o przynależności urządzeń do generacji lub tak jak w przypadku noktowizji Lynx Optics – klas. Dlaczego wprowadziliśmy taki innowacyjny podział? Najpierw zerknijmy na poniższą tabelę:

Widzimy w niej 3 najważniejsze parametry: czułość, wzmocnienie oraz rozdzielczość. Im wyższa wartość tych parametrów, tym wyższa jakość urządzenia, co przekłada się na możliwości wykrywania obiektów w coraz większej ciemności oraz lepszą rozdzielczość uzyskanego obrazu.

Porównajmy 2 urządzenia (u innych producentów generacji 2+): urządzenie klasy A (najniższe możliwe parametry) oferuje czułość na poziomie 500 mA/lm, wzmocnienie 20 000x oraz rozdzielczość 45 lp/mm. Te same parametry dla urządzenia klasy C (najwyższe możliwe wartości) to: czułość 540 mA/lm, wzmocnienie 40 000x oraz rozdzielczość 63lp/mm. Gołym okiem widać, że urządzenia tej samej generacji mogą się różnić niektórymi parametrami nawet dwukrotnie (wzmocnienie). Rozdzielczość przetwornika także może być znacznie zróżnicowana, co przełoży się na rozdzielczość obrazu a co za tym idzie szczegółowość detali.

Wprowadzenie klas pozwala nam dostarczać Państwu urządzenia dobrane do Państwa preferencji – nie oferujemy przysłowiowego „kota w worku” twierdząc, że to urządzenie generacji 2 i dlatego warto je kupić. Proponujemy Państwu szeroki wachlarz urządzeń w różnych klasach, które oferują określone z góry minimalne wartości parametrów. Do każdego urządzenia posiadającego unikalny numer seryjny wystawiany jest pisemny certyfikat, w którym zawarte są zmierzone parametry techniczne wykorzystanego przetwornika EOM.

Dzięki wiedzy, na temat zastosowanej optyki oraz użytego w urządzeniu przetwornika, jesteście Państwo pewni, że urządzenie, które kupiliście zapewni Wam doskonałe właściwości optyczne bez zniekształceń obrazu, a w okularze zobaczycie nocny świat najwyższej jakości.