Gwarancja jakości


Wszystkie oferowane przez nas noktowizory marki Lynx Optics wyprodukowane są zgodnie z wymogami dokumentacji konstrukcyjnej TD 114-000 SB i są dopuszczone do użytkowania. Każdy produkt sprzedawany jest z indywidualnym certyfikatem, który na piśmie potwierdza parametry urządzenia: czułość, wzmocnienie oraz rozdzielczość. Parametry te decydują o jakości widzianego obrazu.

Żywotność optycznych i mechanicznych podzespołów noktowizorów wynosi 10 lat. Żywotność przetwornika elektro-optycznego bez utraty czułości, przy użytkowaniu zgodnie z zasadami, wynosi co najmniej 10000 godzin, okres gwarancyjny, bezpłatnego serwisu i przeglądów wynosi 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Gwarancja obejmuje tylko wady produkcji i wady materiałowe. Prawo do naprawy gwarancyjnej wygasa w przypadku, jeżeli szkoda została spowodowana przez uszkodzenia mechaniczne, eksploatowanie w warunkach nieodpowiednich (chemicznie agresywne środowisko, zapylone, wilgotne środowisko, silne pola magnetyczne), a także w przypadku zerwania plomb i rażącej ingerencji w produkt. Gwarancja wygasa również w przypadku awarii, która powstała w wyniku klęsk żywiołowych. Uszkodzenie urządzenia w wyniku działania światła jest łatwe do wykrycia przy użyciu narzędzia diagnostycznego i nie jest objęte gwarancją. Użytkowanie urządzenia zmniejsza żywotność przetwornika elektro-optycznego, co jest uważane za naturalne zużycie urządzenia.

Aby zareklamować produkty marki Lynx Optics, użytkownik musi posiadać dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Naprawa gwarancyjna może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie dla produktu, który posiada uzupełnioną, podpisaną i podbitą pieczęcią przez Sprzedawcę oraz podpisaną przez Użytkownika kartę techniczną produktu (patrz ostatnia strona dołączonej do produktu instrukcji). Reklamację należy zgłosić osobiście w sklepie, w którym nabyło się towar, bądź w innej formie (np. wysyłkowej), o ile zezwala na to procedura reklamacyjna sklepu. Jeśli podczas reklamacji serwis stwierdzi, że defekt nastąpił z winy użytkownika poprzez użytkowanie w sposób niezgodny z zaleceniami instrukcji obsługi, lub jeśli wada produktu nie zostanie wykazana, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z kosztami testowania oraz transportu do serwisu oraz z serwisu do użytkownika.

W przypadku zainteresowania ze strony klienta, zapewniamy płatny serwis pogwarancyjny.