Polityka prywatności /Cookies/


cookieCookies to pliki tekstowe, które są… zapisywane na dysku urzą…dzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połą…czeniu. Cookies są… pobierane przy każdym wejściu€ i žwyjściu€ z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń„.

My Adventure Sp. z o.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać‡ indywidualne potrzeby użytkownika i dzię™ki temu oferować‡ mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań„.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez My Adventure Sp. z o.o. również do celów statystycznych -€“ co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników, prezentacji reklam w serwisach,€“ w szczególnoś›ci dla określenia treś›ci reklam wyś›wietlanych na danym urządzeniu końcowym,

Każdy użytkownik może nie wyrazić‡ zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać‡ z opcji wyłą…czenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglą…darce internetowej.

Usunię™cie plików cookies może doprowadzić‡ do utraty możliwoś›ci korzystania z niektórych funkcjonalnoś›ci serwisu lynxoptics.pl.